Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2011) Trang:
Tác giả: Đỗ Văn Đoạt
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm
(2011) Trang:
Tác giả: Đỗ Văn Đoạt
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: NC, Giảng dạy và ƯD Tâm lý học - Giáo dục học trong thời kì hội nhập quốc tế
(2011) Trang:
Tác giả: Đỗ Văn Đoạt
Tạp chí: Hội thảo Khoa học Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...