Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 28-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:10/07/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

Title:

Study of corrosion resistant method for reinforcement in concrete by using polymer materials

Từ khóa:

Bêtông polymer, cấu kiện chịu uốn, miền chịu kéo, ăn mòn cốt thép

Keywords:

Polymer concrete, bending elements, tensile region, corrosion of reinforcement

ABSTRACT

This paper presents some methods for protecting the reinforcing steel in concrete, which are being widely used nowadays and proposes a method that uses polymer materials to protect the reinforcing steel. Concrete
with polymer structures is very expensive, and the bending components
its compressive areas can help to consolidate the concrete materials densely under working environment which results in the prevention of reinforcement corrosion. In tensile areas, concrete is expanded, resulting in cracks that allows the direct intrusion of environmental elements to the steel in concrete. Therefore, this paper suggests using polymer materials in the tensile region for cost-effectiveness and for preventing the corrosion of reinforcing steel in concrete

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày một số biện pháp bảo vệ cốt thép trong bêtông đang được sử dụng phổ biến hiện nay, từ đó đề xuất biện pháp bảo vệ cốt thép bằng vật liệu bêtông polymer. Nếu cấu kiện sử dụng hoàn toàn bằng vật liệu bêtông polymer thì giá thành rất đắt, ngoài ra trong cấu kiện chịu uốn thì miền chịu nén làm vật liệu khít lại trong quá trình làm việc dưới sự tác động của môi trường ngoài nên cốt thép ít bị ảnh hưởng. Còn miền chịu kéo, làm dãn nở bêtông nên xuất hiện nhanh các vết nứt dẫn đến môi trường xâm nhập nhanh và tác động trực tiếp đến cốt thép. Vì vậy, bài báo đã đề xuất sử dụng vật liệu bêtông polymer ở miền chịu kéo vừa đảm bảo kinh tế vừa chống ăn mòn cốt thép hiệu quả.

 

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...