Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang:
Tạp chí: 3rd Iberoamerican Conference on Supercritical Fluids, Cartagena de Indias, April 1-5, 2013
Liên kết:

Atomized Rapid Injection for Solvent Extraction technique (ARISE) is investigated to micronize levothyroxine sodium particles owing to get new morphology, particle size and size distribution. Experiments were carried out at 25, 40 and 50 oC, 90 and 120 bar, for drug concentrations from 2 to 7 mg/ml in ethanol. Preliminary results show either spherical or rod-like micro and nanoparticles in the 360-1,300 nm range. Further investigation is in progress to take advantage of these characteristics and propose a new drug delivery system for levothyroxine sodium.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...