Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 84-91
Tác giả: Thạch Chanh Đa
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, địa điểm: Hội trường Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Cần Thơ, ngày 28/11/2017
Liên kết:

Tóm tắt: Văn hóa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long luôn gắn liền với  nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng như các vị thần: Thần Krude, thần Kin-No, Chim Hon (Chim Thần), thần Visanu, thần Hing-Preah Thoraney (Thần Đất), thần Neak (Naga) thần Neak ta (Ông Tà),… trong đó hình tượng thần Neak (Naga) là một biểu tượng mang tính giá trị văn hóa đặc trưng của người Khmer nói chung, người Khmer Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng,  Neak là biểu tượng mang tính uy lực đặc biệt. Trong Phật giáo hay tín ngưỡng dân gian, hình tượng Neak là một con vật có quyền lực tối thượng, có sức mạnh, mang tính trường tồn và đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Biểu tượng Neak gắn liền với nhiều chùa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long; nó gắn liền với lịch sử phát triển của tộc người Khmer, cũng như mang đậm giá trị văn hóa đặc sắc của vùng miền và phần nào phản ánh tâm hồn của người Khmer.Thông qua bài viết chúng đi sâu làm rõ biểu tượng Neak và ý nghĩa của Neak trong văn hóa tín ngưỡng của người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...