Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN: 978-604-913-429-6 (2015) Trang: 343-347
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA – 2015

Mục tiêu của nghiên cứu này là thiết kế và chế tạo máy trộn vật liệu nhựa composite tích hợp bộ điều khiển PID số dựa trên vi điều khiển MSP430 của hãng Texas Instruments. Bộ điều khiển có công suất nhỏ và chi phí thiết kế và chế tạo thấp, phù hợp với quy mô ứng dụng nhỏ mà Đồng bằng sông Cửu Long đang đặt ra. Ngoài ra, thiết bị này có khả năng truyền thông với máy tính giúp khảo sát và tìm kiếm quy trình trộn vật liệu nhựa composite tối ưu. Kết quả thực nghiệm đã cho thấy bộ điều khiển đã hoạt động hiệu quả. Phần mềm cài đặt cho phép máy tự tính toán được vận tốc và thời gian trộn phù hợp với tỷ lệ bột đá - nhựa composite được sử dụng.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...