Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 577-581
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y
Liên kết:

Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) là nguyên nhân gây viêm phổi viêm màng phổi, làm thiệt hại về kinh tế cho ngành chăn nuôi heo. Phân lập vi khuẩn APP từ 139 mẫu dịch xoang mũi, hạch hạnh nhân và phổi heo ở các lứa tuổi từ các trại, hộ chăn nuôi và lò giết mổ gia súc Thành phố Cần Thơ. Tỷ lệ phân lập được vi khuẩn APP là 27,78% (10/36 mẫu). Không có sự khác biệt về tỷ lệ nhiễm vi khuẩn APP trên heo tại các điểm khảo sát. Trong 10 chủng vi khuẩn APP phân lập được có 8 chủng thuộc serotype 5, 2 chủng thuộc serotype 2 và có mang gien độc lực apxIBD, apxIIIBD, apxICA, apxIICA, apxIIICA. Các chủng vi khuẩn APP phân lập được nhạy cảm cao (>80%) với kháng sinh amoxicillin/clavulanic acid, ampicillin, amoxicillin, ceftriaxone, neomycin, bactrim. Có sự lưu hành của vi khuẩn APP mang gien độc lực trên heo tại thành phố Cần Thơ. 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...