Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 682-688
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các gene mã hóa độc tố đường ruột dương tính với Escherichia coli K88, K99, 987P gây bệnh tiêu chảy trên heo con tại tỉnh An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013.  Tổng số 27 chủng E. coli từ heo con tiêu chảy đã được định danh bằng phản ứng ngưng kết nhanh trên phiến kính, xác định genes mã hóa độc tố bằng kỹ thuật PCR, và kiểm tra độc lực của các chủng vi khuẩn nầy bằng tiêm trên chuột bạch (Mus musculus). Kết quả cho thấy E. coli K88 là type phổ biền nhất (51,85%), kế đến là K99 (29,63%), 987P (18,52%). Tỷ lệ các gene mã hóa độc lực STb (18/27 chủng) chiếm cao nhất (66,67%), kế đến STa (9/27 chủng) chiếm 33,33%, và LT 6/27 chủng, chiếm 22,22%. Có 9 kiểu kết hợp của các chủng E. coli sinh độc lực STa, STb, LT. Trong đó, kiểu kết hợp K88/STb (4/27 chủng) và K88/LT/STb (4/27 chủng), K88/STa/STb/LT (2/27 chủng); K99/STa (3/27 chủng)  và K99/STb (3/27chủng), 987P/STb (2/27 chủng) và 987P/STa/STb (2/27 chủng); K99/STa/STb và 987P/STa mỗi kiểu 1 chủng. Các chủng E. coli K88, K99, 987P phân lập được đều có khả năng gây tiêu chảy và gây chết chuột thí nghiệm

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...