Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 4 (193) 2015 (2015) Trang: 84-90
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 20 bò lai Sind 13-15 tháng tuổi, có khối lượng đầu kỳ là 144 kg. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: không bổ sung lá khoai mì (NM-0) và bổ sung 20 % ngọn lá khoai mì khô (NMK-20), ủ chua (NMU-20) và tươi (NMT-20) trong khẩu phần cỏ voi tính theo vật chất khô. Vật chất khô ăn vào và protein thô ăn vào tăng ở các nghiệm thức bổ sung ngọn lá khoa mì (P

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...