Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 585-588
Tạp chí: GIS Toàn quốc 2015, Hà nội
Liên kết:

Nền kinh tế của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc dự báo năng suất lúa để củng cố thông tin đảm bảo cho công tác an ninh lương thực, việc giám sát và thành lập bản đồ lúa một cách hiệu quả và kịp thời cũng vô cùng quan trọng.

Phương pháp bao gồm sự kết hợp dữ liệu viễn thám MODIS với mô hình AQUACROP nhằm: (i) Xác định được diện tích, phân bố hiện trạng vùng canh tác lúa (ii) dự báo năng suất, sản lượng lúa và (iii) mô phỏng năng suất lúa phản ứng với các cách quản lý tưới tiêu khác nhau ở các vùng đất khác nhau khu vực Tỉnh Sóc Trăng. Ảnh MODIS (có tên là MOD13Q1, MOD13A1 độ phân giải 250m, 8 ngày lặp) ở tỉnh Sóc Trăng thu thập từ ngày 12/2012 đến ngày 4/2014 sử dụng để xác định phân bố hiện trạng và thành lập bản đồ năng suất lúa. Với 9 điểm khảo sát ghi nhận lại hiện trạng và thu lấy mẫu khi thu hoạch. Để kiểm tra kết quả giải đoán bằng cách đối chiếu số liệu ghi nhận lại từ tháng 12/2012 đến tháng 4/2014.

Kết quả giải đoán cho thấy có thể sử dụng ảnh vệ tinh MODIS để xác định được diện tích, phân bố hiện trạng vùng canh tác và thành lập bản đồ năng suất lúa ở cấp độ tỉnh và vùng, báo cáo hợp lý so với số liệu thống kê trung bình và số liệu kiểm chứng thực địa. Đồng thời qua kết quả kiểm tra, đối chiếu cho thấy kết quả giải đoán có độ chính xác cao cả về diện tích và năng suất.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...