Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 116-124
Tạp chí: Hội thảo Toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2015 (ICT’2015)

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật nội suy với trọng số nghịch đảo khoảng cách và mô hình đa tác tử kết hợp với dữ liệu bẫy đèn để mô phỏng phân bố của các nhóm rầy nâu trên các cánh đồng lúa của tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Kết quả từ nghiên cứu này có thể giúp nhà lãnh đạo địa phương khảo sát dễ dàng phân bố của các nhóm rầy nâu trên các cánh đồng lúa và hỗ trợ họ trong việc hoạch định các chiến lược ngăn ngừa sự bùng nổ rầy nâu.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...