Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 121-127

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

An approach to removing noise in detecting plant-hoppers in images based on morphological operations

Từ khóa:

Khử nhiễu, phát hiện rầy nâu, xử lý ảnh hình thái

Keywords:

Noise removing, morphological operation, plant-hopper detection

ABSTRACT

Approaches to detecting planthopper in images can be combined with light trap systems to automate the counting of planthoppers in the light-trap images, which is currently done manually. Application of this combination would bring strong benefits to framers in monitoring the insects to control their crops. One of the most important factors that affect on the detection accuracy is the appearance of other insects in the images such as butterfly, beetles, etc. In this paper, a new approach to removing these noises will be proposed. This approach is used to removing these noises in planthopper images based on size and color of planthoppers. The experimental results show that our approach can remove the noise and help detect planthopper in images more effectively.

TÓM TẮT

Phát hiện phổ quần thể rầy nâu trong ảnh có thể được kết hợp với các hệ thống bẫy đèn để tự động hóa việc đếm số lượng rầy nâu vào bẫy đèn, vốn đang được thực hiện một cách thủ công. Ứng dụng này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhà nông nhằm hỗ trợ giám sát các loài sâu bệnh trong nông nghiệp. Một trong những vấn đề trong việc phát hiện phổ quần thể trong các ảnh chụp từ bẫy đèn là có sự xuất hiện của các loại công trùng khác như bướm, sâu bọ,… trong ảnh, làm giảm độ chính xác của các phương pháp phát hiện quần thể rầy nâu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ đề xuất một phương pháp nhằm khử các tác nhân này trong ảnh để tăng độ chính xác trong việc phát hiện quần thể rầy nâu. Phương pháp này được sử dụng để loại bỏ các loài côn trùng không phải rầy nâu xuất hiện trong ảnh nhờ vào đặc trưng màu sắc và kích thước của rầy nâu. Kết quả thực nghiêm cho thấy, các phương pháp được đề xuất có thể ngăn được tác động của các tác nhân gây nhiễu này lên kết quả của việc phát hiện quần thể rầy nâu trong ảnh.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...