Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 195-204
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định cơ cấu mùa vụ canh tác lúa tại TP. Cần Thơ và theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ cảnh báo dịch hại trên lúa tại Thành phố Cần Thơ trên cơ sở ứng dụng của ảnh MODIS.

Sử dụng ảnh MODIS-MOD09Q1 độ phân giải 250m với chu kỳ lặp 8 ngày khu vực Thành phố Cần Thơ, căn cứ vào sự tương quan của chỉ số NDVI và sinh trưởng lúa để xác định hiện trạng canh tác lúa, cơ cấu mùa vụ, tiến độ xuống giống, giai đoạn sinh trưởng lúa và cảnh báo được dịch hại có khả năng phát triển và gây hại trên lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng với chu kỳ lặp 8 ngày/lần.

Kết quả đã thành lập được bản đồ cơ cấu mùa vụ, tiến độ xuống giống và cảnh báo dịch hại lúa trong 02 năm 2012-2013 dựa trên kết quả giải đoán ảnh từ chỉ số NDVI, đồng thời phân tích, so sánh giữa số liệu giải đoán từ ảnh MODIS với thực tế có hệ số tương quan từ 62% đến 88%, điều này cho thấy có trên 60% kết quả giải doán từ ảnh MODIS phù hợp với kết quả thu thập từ số liệu điều tra thực tế.

Sự tương quan của chỉ số NDVI cho thấy mỗi giai đoạn sinh trưởng lúa có chỉ số NDVI khác nhau nên căn cứ vào chỉ số NDVI xác định được hiện trạng canh tác lúa, cơ cấu mùa vụ, tiến độ xuống giống và giai đoạn sinh trưởng lúa với chu kỳ lặp 8 ngày/lần. Bên cạnh đó, dựa vào sự tương quan giữa giai đoạn sinh trưởng lúa và sự xuất hiện của dịch hại tương ứng đã thành lập được bản đồ khả năng xảy ra dịch hại cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...