Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 176-182
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Bảo vệ Thực vật toàn Quốc năm 2015
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm ra những chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư hại sen. Kết quả phân lập được 116 chủng xạ khuẩn từ đất trồng sen ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có 22 trong tổng số 116 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh thán thư. Khảo sát khả năng đối kháng của 22 chủng xạ khuẩn này với 5 lần lặp lại. Kết quả tìm ra được 2 chủng xạ khuẩn ĐT4 và VL2 có khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum spp. thể hiện qua bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 6,00mm và 6,50mm và hiệu suất đối kháng lần lượt là 62,22% và 65,83% ở thời điểm 7 ngày sau thí nghiệm. Bên cạnh đó, khả năng phân giải chitin của các chủng xạ khuẩn có triển vọng được thực hiện trong đĩa Petri chứa môi trường chitin agar với 5 lặp lại. Kết quả cho thấy 2 chủng xạ khuẩn ĐT4 và VL2 thể hiện khả năng phân giải chitin cao với bán kính vòng phân giải lần lượt là 16,87mm và 16,22mm ở thời điểm 5 ngày sau thí nghiệm.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...