Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 879-889
Tạp chí: Hội thảo khoa học sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc, nơi tổ chức Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Liên kết:

Ba dạng tinh thể oxalat canxi được phát hiện ở cơ quan sinh sản của cây môn nước (Colocasia esculenta (L.) Schott) là cầu gai, kim đơn và bó kim. Các tinh thể có kích thước nhau ở các cơ quan sinh sản. Tinh thể được hình thành trong dị bào và tích lũy dần trong quá trình phát triển của cây. Hàm lượng oxalat canxi của hoa là 161,25 ± 28,79 mg/100 g FW và của quả là 332,92 ± 52,21 mg/100 g FW. Three types of CaOx crystal forms found in reproductive organs of Colocasia esculenta (L.) Schott were druse, single raphide and block - shaped raphide. The size of crystals were different in reproductive organs. The crystals were formed in idioblasts and accumulated throughout developmental stages of plant. The quantity of CaOx at flower and fruit were 161.25 ± 28.79 mg/100 g FW and 332,92 ± 52,21 mg/100 g FW.


 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...