Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 372-379
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT (@ 2017)
Liên kết:

Phương pháp lọc cộng tác là một trong những hướng phát triển phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay trong lĩnh vực hệ tư vấn, tuy nhiên, đa phần các giải pháp truyền thống theo hướng này đều sử dụng độ đo tương đồng mang tính đối xứng, điều này dẫn tới mặc định xem sự ảnh hưởng và vai trò của hai mục lên nhau là như nhau, tuy nhiên trong thực tế điều này có thể không phù hợp. Một điểm cần xem xét nữa là chúng chỉ trình bày về mặt logic sự tồn tại của mối quan hệ ưu tiên giữa hai mục chứ chưa quan tâm đến mức độ của mối quan hệ ấy trong thực tiễn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng hệ tư vấn theo kỹ thuật lọc cộng tác dựa trên việc phân tích biến thiên của chỉ số hàm ý trong trường hàm ý, một độ đo bất đối xứng  để  xếp hạng và lọc thông tin dựa vào biến thiên của yếu tố phản ví dụ chỉ số hàm ý từ đó đưa ra một tư vấn có ý nghĩa với một mức độ quan hệ hàm ý nhất định  nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trên trong các hệ thống tư vấn truyền thống.

Các bài báo khác
8(3) (2018) Trang: 214-222
Tạp chí: International Journal of Machine Learning and Computing
(2017) Trang: 938-950
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 10 (FAIR 2017) nghị Quốc gia về nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ 10 (FAIR 2017)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...