Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10/2019 (2019) Trang: 419-428
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
Liên kết:

Bài nghiên cứu đã xây dựng cơ sở lý luận để tiếp cận ca dao ở góc nhìn mới là góc nhìn diễn xướng, nguyên hợp. Hướng tiếp cận này đã mở ra nhiều chiều kích mới của ca dao mà các hướng nghiên cứu khác chưa khai thác, từ đó mở ra những khả năng tiếp cận mới, diễn giải mới cũng như sưu tầm và bảo tồn ca dao Việt Nam.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 162-168
Tải về
(2017) Trang: 30-40
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2017-2018, Trường ĐHSP TPHCM, ngày 03/11/2017
(2016) Trang: 211-221
Tạp chí: Hội thảo Khoa học cho học viên và nghiên cứu sinh 2016-2017 tại Đại học SP TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 10 năm 2016
(2015) Trang: 105-115
Tạp chí: Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ngày 09/10/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...