Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 13-18
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 24/05/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

The possibility of forming the bipolar world order in the second decade of XXI century (to the end of Barack Obama administration)

Từ khóa:

Quan hệ quốc tế đầu thế kỷ, trật tự thế giới, trật tự thế giới mới, trật tự lưỡng cực XXI

Keywords:

International relation in XXI century, new world order, the bipolar world order, world order

 

ABSTRACT

In the first years of the second decade in XXI century, people have seen the recovery of economy and position of US in the world politics while concerning about the incredible rise of China. After submitting the “nine-dash-line” map to the United Nations for territorial claim on The South China Sea (East Sea), China has attacked strongly to world politics to set up their position. With the impressive growth in recent years, will China be the leading nation of the world like US? US and China will set up the new world order? Compared to US, China still has thier own challenges in politics, economy as well as international influence. The reasons why China has not been with US to establish the bipolar world order in the second decade of XXI century will be analyzed in this paper.

TÓM TẮT

Những năm đầu trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự phục hồi của kinh tế và vị thế của Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế, đồng thời quan ngại trước sự “trỗi dậy” đáng kinh ngạc của Trung Quốc. Từ sau sự kiện Trung Quốc gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc đòi hỏi cộng đồng quốc tế thừa nhận “đường chín đoạn” hay “đường lưỡi bò” (5/2009), Trung Quốc ngày càng tấn công mạnh mẽ vào chính trường thế giới. Những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế đặt ra khả năng Trung Quốc có thể trở thành đối thủ cạnh tranh ngang hàng với Hoa Kỳ và cùng với Hoa Kỳ xác lập trật tự thế giới mới. Tuy nhiên, so với Hoa Kỳ, Trung Quốc còn vấp phải nhiều hạn chế nhất định về kinh tế, chính trị và ảnh hưởng quốc tế. Trong phạm vi bài viết, tác giả phân tích và làm rõ nguyên nhân tại sao Trung Quốc chưa thể cùng với Hoa Kỳ xác lập trật tự Lưỡng cực trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI.

Trích dẫn: Ngô Thị Bích Lan, 2017. Khả năng hình thành trật tự thế giới lưỡng cực trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI (tính đến hết nhiệm kỳ thứ 2 của tổng thống Mỹ Barack Obama). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 13-18.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 209-215
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 23-29
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...