Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 44-52
Tác giả: Đào Minh Trung
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Unit Commitment

Từ khóa:

Thị trường điện, nhà đầu tư, nhà máy điện, lợi nhuận cao nhất, phối hợp các tổ máy

Keywords:

Electricity Market, Investor, Power Plant, The Highest profit, Unit Commitment

ABSTRACT

Nowadays, generating electricity from plants hasn?t met demand using electricity of customers more with every passing day, so bring about short of electricity problem from generator. Consequently, electricity market development problem is considered important element which gives help to inventor can calculate and invest more and more in improving reliability about supplying electricity and raising generating power electricity of systems. To develop more complete electricity market, break sole of generating electricity as presents, help users have chance is free in choice suitable generating electricity power with demand of using electricity. At that time, investors will also calculate how to contribute more capacity in electricity market and get the highest benefit in buying and selling electricity processes.

TóM TắT

Tình hình phát điện từ các nhà máy như hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng nhiều của người sử dụng, dẫn đến vấn đề thiếu hụt điện từ các nguồn phát. Do đó, vấn đề phát triển thị trường điện được xem là yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư xem xét tính toán và đầu tư nhiều hơn nữa trong việc cải thiện độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao công suất phát điện của hệ thống. Để phát triển thị trường điện hoàn hảo hơn, phá vỡ thế độc quyền về phát điện như hiện nay, giúp người sử dụng điện có cơ hội tự do lựa chọn nguồn phát phù hợp nhu cầu sử dụng điện của mình. Đồng thời các nhà đầu tư cũng sẽ tính toán như thế nào để tham gia nhiều công suất lên thị trường điện và thu được lợi nhuận cao nhất trong quá trình mua bán điện.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...