Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2018) Trang: 81-87
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá sự hấp phụ lân của đất trong điều kiện bón giảm phân lân trên một số vùng đất trồng lúa ba vụ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Mẫu đất được thu thập trên các ruộng thí nghiệm đã thực hiện bón giảm phân lân trong bảy vụ liên tiếp bao gồm: Đất phèn hoạt động tại tỉnh An Giang, đất phù sa phát triển tại tỉnh Bạc Liêu và đất phù sa đang phát triển tại thành phố Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy lượng P hấp phụ tối đa của các nghiệm thức không bón P, bón 40 và 60 kg P2O5/ha trên đất An Giang đều đạt 2000 mg P/kg. Lượng P hấp phụ tối đa trên đất bạc Liêu dao động từ 625-667 mg P/kg và trên đất Cần Thơ dao động từ 588-625 mg P/kg và không có sự khác biệt ý nghĩa giữa các nghiệm thức bón giảm P trên mỗi loại đất. Phần trăm lượng P hấp phụ trên ba loại đất giảm dần khi thêm vào đất các dung dịch có nồng độ P tăng dần. Tuy nhiên, phần trăm P hấp phụ trên đất phèn hoạt động tại An Giang luôn duy trì ở mức cao (>90%), trong đó phần trăm hấp phụ P giảm mạnh khi thêm nồng độ P cao vào trong đất Bạc Liêu (54,6%) và đất Cần Thơ (30,4%). Cần nghiên cứu thêm về khả năng rửa trôi P ra nguồn nước nhằm tăng hiệu quả sử dụng phân P và hiệu quả kinh tế mà vẫn không gây ra sự rửa trôi P ra môi trường.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 55-61
Tác giả: Vũ Văn Long
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 61-67
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...