Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 8-15
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 9-14
Tải về
(2022) Trang: 467-474
Tạp chí: Đầu tư phát triển thị trường nông sản và Du lịch nông thôn ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tổ chức tại Khoa kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ vào ngày 28 tháng 09 năm 2022
36 (2019) Trang: 19-23
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
2 (2018) Trang: 34-40
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Võ Thành Danh (2016) Trang: 141-154
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2015) Trang: 449-462
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, tổ chức tại Hội Trường Khoa kinh tế, cả ngày 8.12.15
1 (2012) Trang: 99
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...