Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
28 (2020) Trang: 47-53
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Sử dụng probiotic nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh cho vật nuôi là vấn đề được quan tâm hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm ra các dòng vi khuẩn Lactobacillus có tiềm năng probiotic để dùng trong chăn nuôi gia cầm. Từ 75 mẫu ruột gà và thực phẩm lên men, có 11 dòng Lactobacillus được phân lập. Kết quả có 7 dòng thích nghi được với điều kiện pH 1,5 và muối mật 0,3% và 3 dòng có khả năng kháng kháng sinh tetracycline (30 µg/ml) và ampicillin (10 µg/ml). Trong đó dòng LIN3 có mật số cao ở pH 2,0 (6,32 log cfu/ml) và tăng được mật số khi ủ với muối mật 0,3% trong 3 giờ. Kết quả giải trình tự định danh dòng này là Lactobacillus plantarum. Thử nghiệm tồn trữ dòng vi khuẩn L. plantarum cho thấy cơ chất gồm 50% gạo và 50% bột mì là phù hợp, vi khuẩn giữ được mật số 4,80 log cfu/ml đến 60 ngày khảo sát trong điều kiện nhiệt độ phòng.

Từ khóa: Kháng khuẩn, Lactobacillus, muối mật, probiotic.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...