Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2016) Trang: 125-128
Tạp chí: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Liên kết:

Nhằm mục đích đánh giá chế phẩm sinh học chứa các dòng vi khuẩn bản địa để xử lý rác thải hữu cơ, một nghiên cứu đã được thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả cho thấy, các chế phẩm trên thị trường và chế phẩm chứa các dòng vi khuẩn bản địa phân lập từ rác thải của tỉnh Sóc Trăng (STBacilli) đều có các chỉ tiêu về mật số vi khuẩn, nhiệt độ đống phân ủ, hàm lượng carbon, nitơ, kali và tỷ lệ C/N của thành phẩm sau khi ủ đạt tiêu chuẩn quy định về phân hữu cơ Việt nam TCVN 7185-2002. Như vậy, chế phẩm STBacilli có thể ứng dụng trong việc ủ phân hữu cơ vi sinh thay thế cho chế phẩm nhập nội khác.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 57-64
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 81-90
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...