Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
104 (2021) Trang: 033007
Tạp chí: PHYSICAL REVIEW D

We show that under current experimental bounds of the decays e_a → e_bγ, the recent experimental data of the muon anomalous magnetic dipole moment (g − 2)_μ can be explained in the framework of the 3 − 3 − 1 model with right-handed neutrinos. In addition, all of these branching ratios can reach closely the recent experimental upper bounds

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...