Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2019) Trang: 602-608
Tạp chí: KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019
Liên kết:

Với mong muốn có cái nhìn sâu sắc hơn mạnh mẽ hơn, sáng tỏa được nhiều nội dung hơn và đóng góp khách quan nhất, tôi tiếp tục nghiên cứu sức khỏe và thể lực về thực trạng thể lực chung của học sinh. Trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy tố chất thể lực của học sinh, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, bên cạnh đó ảnh hưởng đến quá trình học tập cũng như tập luyện rất nhiều. Tôi mạnh dạng đi vào nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đánh giá thực trạng thể lực chung của nam học sinh khối 10 trường THPT Thực Hành Sư Phạm Đại học Cần Thơ năm học 2018 – 2019”

Các bài báo khác
3 (2016) Trang: 130-135
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học về công tác GDTC các trường ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL mở rộng lần thứ ba năm 2016
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...