Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 1-8
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/06/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Long Ho countryseat and its roles in connecting economy in the Mekong Delta region in Vietnam during Lord Nguyen period

Từ khóa:

Long Hồ, kinh tế hàng hóa, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Long Ho, commodity economy, Mekong Delta

ABSTRACT

Reclaiming and marking the Long Ho Countryseat not only studies about the 300 year history of the Southern part of Vietnam in relation to taking shape and developing, but also heightens human awareness and honour of all Vietnamese drifting generations in Long Ho Estate in the first time. In addition, Long Ho Countryseat is located in the central of the Mekong Delta region of Vietnam with the potential in agricultural development; therefore, Long Ho can be considered the connection area between My Tho and Ha Tien trading zones of the Chinese ethnic group (the Vietnamese of Chinese origin) in order to develop the commodity economy in the Southern part during XVII-XVIII centuries. Thus, the research on “Long Ho Countryseat and its roles in connecting economy of the Mekong Delta region in Vietnam during the Lord Nguyen period” will contribute to specifying economic potentials as well as orienting socio-economic developments in Vinh Long province in specific and in the Mekong Delta region in general.

TÓM TẮT

Nghiên cứu quá trình khai khẩn và định hình của vùng Long Hồ dinh không chỉ làm sáng tỏ cội nguồn gần 300 lịch sử hình thành của một vùng đất quan trọng ở phía Nam nước ta mà còn góp phần nhận thức sâu sắc hơn và tôn vinh công lao to lớn của biết bao thế hệ lưu dân người Việt trên vùng đất Long Hồ dinh trong buổi đầu khai hoang mở cõi. Hơn thế nữa, vùng đất Long Hồ dinh nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh về nông nghiệp đã trở thành mắc xích quan trọng trong việc gắn kết với hai vùng thương mại Mỹ Tho và Hà Tiên của người Hoa tạo nên mạng lưới kinh tế hàng hóa ở Nam Bộ vào các thế kỉ XVII – XVIII. Chính vì thế, việc nghiên cứu này sẽ góp phần tìm ra các giá trị tiềm năng cần được phát huy trong sự định hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của Vĩnh Long nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tải về
(2023) Trang: 67-77
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại mới
6 (2023) Trang: 956-963
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis
(2023) Trang: 307-331
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN THỨ X, NĂM 2023
(2023) Trang: 106-113
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu Trẻ 2022
(2023) Trang: 278-306
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LẦN THỨ X, NĂM 2023
(2021) Trang: 354-363
Tạp chí: MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI, September 20-22, 2021 Beirut, Lebanon
(2021) Trang: 494-511
Tạp chí: 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research, this meeting on August 8-9, 2021 in Warsaw, Poland
(2021) Trang: 467-480
Tạp chí: INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH August 15-16, 2021, Istanbul, TURKEY
(2021) Trang: 86-99
Tạp chí: 5th ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, July 16-18, 2021 Sydney, Australia
Hasan ÇİFTÇİ (2021) Trang: 21-45
Tạp chí: COMMUNICATION STUDIES IN THE NEW WORLD
(2021) Trang: 110-117
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia các nhà nghiên cứu trẻ năm 2021
Volume 04 (2021) Trang: 3292-3296
Tạp chí: International Journal of Social Science and Human Research
Volume 04 Issue 09 September 2021 (2021) Trang: 2345-2349
Tạp chí: International Journal of Social Science and Human Research
10.1 (2019) Trang: 48-53
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3 (2019) Trang: 71-78
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2018) Trang: 274-279
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Định hướng liên kết và phát triển du lịch tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long" tháng 11/2018 tại Trà Vinh
Thành ủy Cần Thơ (2018) Trang: 206-213
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Lộ Vòng Cung Cần Thơ vành đai lửa
(2017) Trang: 724-730
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông"
(2016) Trang: 114-121
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Hội nghị khoa học năm 2016 "Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - thành quả, thách thức và định hướng
(2014) Trang: 788-794
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
(2014) Trang: 742-748
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
(2014) Trang: 872-878
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII", Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 10/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...