Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
116 (2020) Trang: 54-60
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (i) Xác định giống chịu mặn và (ii) Đánh giá ảnh hưởng của giai đoạn tưới và
bón vôi đến năng suất lúa và tính chất hóa học đất. Kết quả cho thấy, tưới nước mặn 2‰ trong thời gian 7 - 8 ngày
đưa đến sự giảm sút thành phần cấu thành năng suất của các giống lúa, tuy nhiên ở điều kiện tưới này không làm
giảm rõ năng suất hạt của 04 giống lúa được thử nghiệm, giống lúa OM5451 được đánh giá có khả năng chịu mặn
tốt nhất. Việc tưới nước mặn ở giai đoạn làm đòng hoặc giai đoạn đẻ nhánh đối với giống lúa OM5451, với nồng độ
4‰ và kéo dài trong 7 - 8 ngày, đã không gây ra sự khác biệt về năng suất lúa giữa 2 giai đoạn tưới. Năng suất hạt
của giống lúa OM5451 được gia tăng 28% khi sử dụng CaO bón cho đất mặn. Bón vôi trên đất nhiễm mặn giúp làm
giảm Na+ trao đổi đồng thời gia tăng Ca2+ trao đổi.

Từ khóa: Bón vôi, cation trao đổi, giai đoạn tưới, giống lúa OM5451

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...