Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 264-276
Tạp chí: Thành tựu 20 năm - Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL, Đại Học Cần Thơ, ngày 4-3-2016
Liên kết:

Nâng cao năng lực cho nông dân trong hoạt động Xã hội hóa công tác giống đang phát triển mạnh ở các tỉnh ĐBSCL; Nông dân đã tham gia chọn giống và đạt kết quả tốt như hệ thống chọn giống nhà nước: Giống lúa NV1 đã được lai-chọn từ 2002 và đăng ký khảo nghiệm quốc gia 2007. Kết quả khảo nghiệm cho thấy giống NV1 có đặc tính sinh trưởng ngắn (95-100 ngày); chịu hạn và phèn tốt, kháng rầy nâu (cấp 3), cháy lá (cấp 4); Năng suất trung bình (6.07 t/ha) cao hơn đối chứng; thích nghi rộng và có phẩm chất gạo ngon (thơm nhẹ, hạt gạo dài, bạc bụng thấp). Giống NV1 được nông dân các tỉnh ĐBSCL chấp nhận và đưa vào sản xuất thử, trình diễn mang lại hiệu quả cao, Viện Nghiên cứu và Phát triển ĐBSCL và dự án CBDC đã hỗ trợ nông dân Trần Thanh Hùng làm thủ tục công nhận giống cây trồng mới và Giống NV1 đã được Cục Trồng Trọt công nhận cho sản xuất thử khu vực ĐBSCL ngày 7/8/2012, theo QĐ số 387/QĐ-TT-CLT. Kết quả nầy khảng định nông dân có khả năng chọn tạo giống lúa mới và là niền vinh dự lớn cho các “nhà chọn tạo giống – nông dân” ở ĐBSCL trong tương lai. Từ khóa: Chọn-tạo giống lúa, công nhận giống, giống NV1, nông dân

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...