Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2017) Trang: 71-78
Tạp chí: Bảo Vệ Thực Vật
Liên kết:

Sâu đục của khoai lang, Nacoleia sp., là đối tượng gây hại nguy hiểm mới được ghi nhận ở đồng bằng song Cửu Long. Nhằm tạo thông tin cơ sở cho việc xây dựng chương trình phòng trị bền vững, một số đặc điểm hình thái và sinh học và triệu chứng gây hại của Nacoleia sp. được khảo sát trong các điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài đồng. Kết quả ghi nhận cho thấy vòng đời của sâu đục củ khoai lang dài trung bình 42,1 ngày gồm giai đoạn trứng dài 3,8 ngày, giai đoạn ấu trùng dài 25,3 ngày, giai đoạn nhông dài 9,2 ngày và giai đoạn từ vũ hóa đến ngài cái đẻ trứng dài 2,9 ngày. Trong điều kiện nhà lưới, một ngài cái đẻ trung bình 90 trứng với tỷ lệ trứng nở là 83,3%. Triệu chứng gây hại điển hình của sâu đục củ khoai lang là các lỗ đục tròn rãi rác trên bề mặt củ, rộng từ 0,3 mm - 2,0 mm, sâu 0,5 mm.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 107-110
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 111-119
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...