Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang: 97-102
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu trong sử dụng đất nông nghiệp đã được ứng dụng để tối ưu hóa việc bố trí sử dụng đất nông nghiệp ở nhiều địa phương. Tuy nhiên khi triển khai ở cấp vùng như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) việc tối ưu diện tích đất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường đang là một thách thức đối với công tác quản lý. Bài viết này trình bày kết quả thực hiện tối ưu hóa diện tích sử dụng của 8 kiểu canh tác nông nghiệp chính (gồm 3 vụ lúa, 2 vụ lúa, 2 vụ lúa + 1 màu, cây ăn quả, chuyên màu, lúa – tôm và chuyên tôm) ở vùng ĐBSCL dựa trên phương pháp tối ưu hóa đa mục tiêu bằng ứng dụng mã nguồn mở LandOptimizer V2.0 theo yêu cầu về sản lượng nông sản của vùng. Kết quả xác định diện tích và phân bố tối ưu cho 8 kiểu sử dụng đất với các kịch bản về tối đa hóa lợi nhuận trong điều kiện ràng buộc sản lượng nông sản tối thiểu và tối đa theo yêu cầu phát triển hiện tại và dự báo nhu cầu mỗi loại nông sản đến năm 2020. Kết quả này có thể được dùng làm nguồn tham khảo để các tỉnh đặt mục tiêu phát triển gắn kết với sự phát triển và liên kết trong vùng ĐBSCL

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 164-174
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 62-71
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 62-71
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...