Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số đặc biệt, kì 1 tháng 5/2019 (2019) Trang: 76-79
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
Liên kết:

Bên cạnh khái niệm, định lý cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình toán phổ thông. Một cách để học sinh có thể hiểu và vận dụng tốt định lý vào giải bài tập toán là sử dụng suy luận tương tự. Tức là, từ những kiến thức đã biết, học sinh có thể suy ra các định lý mới có đặc điểm tương tự. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một quy trình dạy học khám phá định lý với suy luận tương tự và một số ví dụ minh họa.

Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 78-85
Tải về
8 (2020) Trang: 3430 - 3438
Tạp chí: Universal Journal of Educational Research
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...