Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 107-115
Tác giả: Thái Văn Thơ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 04/07/2017

Ngày duyệt đăng: 31/08/2017

 

Title:

The process of struggling to preserve and build revolutionary forces toward Dong Khoi in Can Tho (1954 - 1960)

Từ khóa:

Cần Thơ, Đồng Khởi, giữ gìn lực lượng, xây dựng lực lượng

Keywords:

Can Tho, Dong Khoi, to preserve forces, to build forces

ABSTRACT

After the Geneva Accords, against the terrorist activities and fierce crackdowns by the U.S. - Diem authorities is the process of tough struggling for preserving and strengthening the revolutionary forces of Can Tho’s military and people. Over nearly 5 years of struggling to build and develop the revolutionary forces, military and people of the land of Tay Do made a marvelous Dong Khoi, a resounding victory in 1960, which marked an important turning point for the revolutionary situation in the whole province, i.e. the transition from forces preservation to powerful offensive against enemy.

TÓM TẮT

Từ sau Hiệp định Genève, đối lập với những hoạt động khủng bố, đàn áp khốc liệt của chính quyền Mỹ - Diệm là quá trình quân và dân Cần Thơ kiên cường đứng lên đấu tranh giữ gìn và củng cố lực lượng cách mạng. Trải qua gần 5 năm đấu tranh xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, quân dân miền đất Tây Đô đã làm nên cuộc Đồng Khởi diệu kỳ, thắng lợi vang dội trong năm 1960, mở ra bước ngoặt quan trọng cho tình thế cách mạng trong toàn tỉnh, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công địch quân mạnh mẽ.

Trích dẫn: Thái Văn Thơ, 2017. Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954 - 1960). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51c: 107-115.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 155-161
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...