Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 397
Tạp chí: International European Conference on interdisciplinary Scincetific research, Warsaw - Poland, August 8-9, 2021
(2020) Trang: 454-472
Tạp chí: Proceedings of the first International Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ, tháng 12/2019
1 (2021) Trang: 81-94
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh (VNU Journal of Science: Economics and Business)
(2020) Trang: 763-778
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kế toán kiểm toán và tài chính ngân hàng trong thời đại khoa học công nghệ 4.0, Trường Đại học Nha Trang, 31/7/2020
(2020) Trang: 538-552
Tạp chí: International Conference On Business And Finance 2020, 27-28 August 2020 University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam,
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...