Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 19-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/06/2017
Ngày nhận bài sửa: 25/07/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

Positioning and coordinating to recuse problems of the power supply

Từ khóa:

Bản đồ số Google Maps, dịch vụ web, định vị toàn cầu, tin nhắn SMS

Keywords:

GPS, Google Maps, SMS message, Web service

ABSTRACT

Detecting of abnormalities on the low voltage grids was usually provided from users to the center of customer care. Then, this center announces the abnormalities to the repairing team of the management area that causes time consuming and costly. A proposed solution is a monitoring system which proactively detects the abnormalities on the grid and immediately displays alerts with the location of incident to the management computer, and at the same time sends the SMS to the nearest electricity staff point of rescue based on Google Maps..  Such an automatic system is aimed to detect early, reduce the repairing time, and decrease time of power outages, improve the reliability of the power supply and service quality. Experimental results show that the proposed solution is feasible and can be tested in the real conditions.

TÓM TẮT

Việc phát hiện khi có bất thường trên lưới điện hạ áp thường được cung cấp từ người sử dụng điện đến trung tâm chăm sóc khách hàng. Sau đó, trung tâm phản hồi về đội sửa chữa khu vực quản lý, gây mất nhiều thời gian và chi phí. Giải pháp đề xuất là xây dựng hệ thống giám sát, chủ động phát hiện bất thường trên lưới điện và hiển thị địa điểm xảy ra sự cố lên máy tính quản lý; đồng thời gửi cảnh báo điều hướng nhân viên vận hành gần nhất đến điểm cần ứng cứu dựa trên Google Maps. Hệ thống nhằm mục tiêu phát hiện sớm, xử lý nhanh, giảm thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ. Kết quả kiểm chứng cho thấy giải pháp đề xuất là khả thi và có khả năng thử nghiệm thực tế.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bích Ngư, Phan Bình Minh và Nguyễn Chí Ngôn, 2017. Định vị và điều phối ứng cứu sự cố lưới điện. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 19-28.

Các bài báo khác
Q.21, số 2 (2018) Trang: 11-18
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
ISBN: 978-604-73-5569-3 (2017) Trang: paper 37
Tạp chí: TUYỂN TẬP HỘI NGHỊ - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 4 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...