Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 94-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 06/01/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Effects of Regent 800WG on mitosis and mitotic chromosomes in root cells of Allium fistulosum L.

Từ khóa:

Allium fistulosum L, chế phẩm thương mại, nguyên phân, sai hình nhiễm sắc thể, tế bào

Keywords:

Allium fistulosum L, chromosome abnormality, commercial insecticide, cell, mitosis

ABSTRACT

Many studies show that abuse of insecticide in cultivation affect negatively on plant and can cause mutations in organisms (including human) that indirect contact indirectly with insecticide. This study is to investigate cytotoxic and genotoxic effects of a commercial insectiside (Regent 800WG) on root tip of Allium fistulosum L.. Two concentrations of fipronil (0.005% and 0.008%) were used for different periods of time (4 h, 8 h and 24 h). The tested concentrations decreased the mitosis index compared to the control. The result indicated that the different treatments caused diverse types of chromosome abnormalities during mitosis. The chromosome abnormalities were stickiness, disturbance in metaphase, chromosome bridges in anaphase, micronuclei appearing in interphase cells. In addition, there were many abnormal cells after onion roots were treated with 0.005% and 0.008% fipronil.

TÓM TẮT

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, việc lạm dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt đã ảnh hưởng tiêu cực đến thực vật và có thể gây đột biến cho các sinh vật (kể cả con người) gián tiếp tiếp xúc với thuốc. Trong nghiên cứu này, chế phẩm thương mại Regent 800WG được sử dụng để kiểm tra sự ảnh hưởng của chế phẩm đến nhiễm sắc thể và tế bào rễ hành Allium fistulosum L. trong quá trình nguyên phân. Hai nồng độ của hoạt chất fipronil (0,005% và 0,008%) có trong chế phẩm được sử dụng để xử lý rễ trong các khoảng thời gian (4 giờ, 8 giờ và 24 giờ). Kết quả cho thấy, ở cả hai nồng độ fipronil trong Regent 800WG đều làm giảm chỉ số nguyên phân so với đối chứng âm. Đặc biệt, nhiều dạng sai hình nhiễm sắc thể xuất hiện, bao gồm: dính nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể bị rối loạn ở kì giữa, hình thành cầu nhiễm sắc thể ở kì sau và kì cuối, xuất hiện dị nhân và nhân con, nhiễm sắc thể lang thang. Ngoài ra, nhiều tế bào bị biến dạng cũng được quan sát thấy khi xử lý rễ với Regent 800WG ở cả hai nồng độ trên.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2018. Ảnh hưởng của chế phẩm Regent 800WG đến hoạt động phân chia và nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân ở tế bào rễ hành lá - Allium fistulosum L.. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 94-101.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...