Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 229-236
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/01/2018

Ngày nhận bài sửa: 14/04/2018

Ngày duyệt đăng: 21/06/2018

 

Title:

Factors determining the competitiveness of tourism destinations in Bac Lieu province

Từ khóa:

Du lịch, Bạc Liêu, điểm đến du lịch, năng lực cạnh tranh

Keywords:

Bac Lieu, competitive, tourism destination

ABSTRACT

Many studies on tourism have shown that the competitiveness of a tourist destination is a combination of natural resources, human resources and technical resources, the policies and people of a destination shape the attraction of attracting visitors, satisfying the needs of visitors, and at the same time helping the destination to determine its position relative to the destination other competitors. In this study, the author collects information, analyzes and assessments of visitors on the factors determining the competitiveness of Bac Lieu tourism destinations including places of interest, infrastructure, information restaurants, hotels, entertainment, shopping... These factors are considered that important to satisfy the demand of visitors for a destination. Therefore, the study of the factors affecting the competitiveness is the key that determine the success of a destination.

TÓM TẮT

Nhiều kết quả nghiên cứu về du lịch đã chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch là tập hợp các yếu tố: nguồn tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn, cơ sở vật chất kỹ thuật, các chính sách, con người của một điểm đến, hình thành nên khả năng hấp dẫn thu hút khách, làm thỏa mãn nhu cầu của du khách và đồng thời giúp điểm đến du lịch xác định được vị trí của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác. Trong nghiên cứu này, việc thu thập thông tin, phân tích, đánh giá của du khách về những yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Bạc Liêu bao gồm danh lam thắng cảnh, cơ sở hạ tầng, thông tin tổ chức điểm đến, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí, mua sắm… được thực hiện. Những yếu tố này được xem là những yếu tố quan trọng để thỏa mãn nhu cầu của du khách đối với một điểm đến du lịch. Cho nên, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh điểm đến là chìa khóa quyết định thành công của một điểm đến.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Phú Son, 2018. Các yếu tố xác định năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4D): 229-236.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 241-247
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...