Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về

Abstract

The result of analysing the Pseuderanthemum palatiferum leaves planted in Cantho university showed that: their nutritional values were very high with Ca =1,33-2,99%, P=0,47%, K =2,97-4,24%, Mg =1,20-2,16%, Mn =195,63-499,67 mg/kg, Zn =65,17-65,21 mg/kg, Fe = 141,29-238,97 mg/kg and Cu =11,95-20,65 mg/kg and these values in old leaves higher than young ones (except K and Cu); specially, the crude protein was very high (21,85-30,77%) while the crude fibre (11,17-15,01%), neutral detergent fibre and acid detergent fibre were low; ether extract: 5,49-12,82%, in the dry season these values were higher than the ones in  rainy season; their amino acid values were high, too, and they were different in young leaves and old ones between dry season and rainy season.

Keywords: Pseuderanthemum palatiferum, mineral, organic nutrition, amino acid

Title: The nutritional values of Pseuderanthemum palatiferum leaves planted in Cantho university

Tóm tắt

Phân tích thành phần hóa học lá cây Xuân Hoa (Pseuderanthemum palatiferum) trồng tại trại Chăn nuôi Thực nghiệm trường Đại học Cần Thơ, kết quả cho thấy: Hàm lượng khoáng ở lá Xuân Hoa cao với Ca=1,33-2,99%, P=0,47%, K=2,97-4,24%, Mg =1,20-2,16%, Mn=195,63-499,67 mg/kg, Zn=65,17-65,21 mg/kg, Fe=141,29-238,97 mg/kg và Cu =11,95-20,65 mg/kg, hàm lượng khoáng ở lá già cao hơn lá non, ngoại trừ K và Cu. Đặc biệt hàm lượng protein thô trong lá Xuân Hoa rất cao (21,85-30,77%) trong khi xơ thô (11,17-15,01%), xơ trung tính và xơ acid của lá Xuân Hoa đều rất thấp; béo thô của lá Xuân Hoa (5,49-12,82%) cao. Vào mùa nắng hàm lượng dưỡng chất hữu cơ lá Xuân Hoa tương đối cao hơn mùa mưa. Hàm lượng acid amin của lá Xuân Hoa cũng cao, vào mùa nắng hàm lượng acid amin ở lá non cao hơn lá già, nhưng vào mùa mưa kết quả ngược lại và vào mùa mưa hàm lượng acid amin trong lá già cao hơn mùa nắng, còn trong lá non thì lại thấp hơn.

Từ khóa: Xuân Hoa, khoáng, dưỡng chất hữu cơ, acid amin

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...