Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 64-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 25/01/2018

Ngày duyệt đăng: 19/06/2018

 

Title:

Selection of thermotolerant yeasts and application inwine production from three-leaf cayratia (Cayratia trifolia L.) in Hau Giang

Từ khóa:

Cayratia trifolia, khả năng chịu ethanol, nấm men chịu nhiệt, rượu vang trái giác, Sacccharomyces sp. HG1.3

Keywords:

Cayratia trifolia, ethanol tolerance, Saccharomyces sp. HG1.3, thermotolerant yeasts, three-leaf cayratia wine

ABSTRACT

The aims of this study were to isolate and to select the potential thermotolerant ethanologenic yeasts for wine production from three-leaf cayratia (Cayratia trifolia L.) at high temperature. Fifty yeast isolates were obtained from 16 three-leaf cayratia samples collected from 4 provinces in Mekong Delta region, including Can Tho, Hau Giang, Vinh Long, and Tien Giang. Based on the major classification keys about morphology, physiology, and biochemistry of yeasts, these isolated yeasts characterized belong to three genera of Saccharomyces, Pichia, and Hanseniaspora. By the screening tests of thermo- and ethanol tolerance, twenty-three yeast isolates were selected for their thermotolerant ability (37-43oC) and ethanol tolerant capacity (9-12% v/v). In the experiment of wine fermentation from three-leaf cayratia at 37°C, the isolate Saccharomyces sp. HG1.3 was found to have the best fermentation ability with the ethanol concentration up to 9.9% (v/v).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn chủng nấm men chịu nhiệt có khả năng lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.). Kết quả phân lập được 50 chủng nấm men từ 16 nguồn trái giác thu thập ở 4 tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dựa vào các khóa phân loại của nấm men như hình thái, sinh lý và sinh hóa, các chủng nấm men phân lập được phân loại gồm 3 giống Sacccharomyces, Pichia và Hanseniaspora. Kết quả thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và chịu ethanol đã sơ tuyển được 23 chủng nấm men có khả năng chịu nhiệt và chịu ethanol lần lượt trong khoảng 37-43oC và 9-12% (v/v). Từ kết quả lên men dịch trái giác ở 37°C đã tuyển chọn được chủng Saccharomyces sp. HG1.3 có khả năng lên men tốt nhất với hàm lượng ethanol đạt đến 9,9% (v/v).

Trích dẫn: Đoàn Thị Kiều Tiên, Viên Thị Hải Yến, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn và Ngô Thị Phương Dung, 2018. Tuyển chọn nấm men chịu nhiệt và ứng dụng lên men rượu vang trái giác (Cayratia trifolia L.) từ tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4B): 64-71.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...