Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10, tháng 10 (2018) Trang: 93-101
Tạp chí: tạp chí Quảnlý Giáo dục

 

Bài báo này là một phần kết quả của nghiên cứu “Đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp ở ĐBSCL giai đoạn 2000-2015 làm cơ sở định hướng đến năm 2020”.Nghiên cứu đã kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học, để đánh giá thực trạng ứng dụng nghiên cứu khoa học vào trong đào tạo các chuyên ngành nông nghiệp, dưới góc nhìn của các nhà khoa học.Kết quảcho thấycác nhà khoa học đang ứng dụng NCKH rất mạnh mẽ vàotrong giáo dục đại học ở lĩnh vực nông nghiệp vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, việc ứng dụng hiệncũng có những thuận lợi và khó khăn đối với các nhà nghiên cứu.

Từ khóa: đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục, nghiên cứu khoa học, nông nghiệp.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...