Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 198-208
Tải về

ABSTRACT

The aim of this study was to develop a polymerase chain reaction protocol using two specific primer sets for the detection of Salmonella enteritica in food products. The results showed that the invA primer set was specific for Salmonella spp. and the spvC primer set was specific for Salmonella enteritica including Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium. A multiplex PCR using two sets of primers to amplify the tagged genes of invA and spvC was successfully developed. A total of 260 specimens of food products collected from different markets in Cantho city were examined for Salmonella, the results showed that 20% of fermented pork roll samples, 47.5% of pork samples, 30% of beef samples, 46.7% of chicken meat samples, 40% of egg shell samples, 10% of egg samples (egg white and egg yolk), 0% of fermented crab samples, 40% of red ark shell samples, and 20% of pork skin products were contaminated with Salmonella spp. In addition, 2.5% of pork samples, 2.5% of beef samples, 1.6% of chicken meat samples, 10% of egg shell samples and 5% of bloood cockle samples were contaminated with Salmonella  enteritica.

Keywords: invA gene, spvC gene, multiplex-PCR, Salmonella enteritica

Title: Rapid detection of Salmonella spp., Salmonella enteritica in food products by using multiplex PCR technique

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phát triển qui trình PCR sử dụng hai cặp mồi chuyên biệt để phát hiện Salmonella enteritica trong thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cặp mồi invA đặc hiệu cho Salmonella spp., và cặp mồi spvC đặc hiệu cho Salmonella enteritica bao gồm Salmonella typhimuriumSalmonella enteritidis. Kỹ thuật PCR đa mồi để khuếch đại các gen mục tiêu invA và spvC đã được phát triển thành công. Trong tổng số 260 mẫu thực phẩm được thu thập từ các chợ khác nhau trong địa bàn thành phố Cần Thơ để kiểm tra về sự hiện diện của Salmonella. Kết quả cho thấy tỉ lệ mẫu thực phẩm bị nhiễm Salmonella spp. là nem chua (20%), thịt heo (47,5%), thịt bò (30%), thịt gà (46,7%), trứng gà (lòng trắng và lòng đỏ) (10%), vỏ trứng gà (40%), chả lụa (10%), ba khía (0%), sò huyết (40%), bì heo (20%). Trong đó, 2,5% ở thịt heo, 2,5% ở thịt bò, 1,6% ở thịt gà, 10% ở vỏ trứng gà và 5% ở sò huyết phát hiện nhiễm Salmonella enteritica.

Từ khóa: gen invA, gen  spvC, PCR đa thành phần, Salmonella enteritica

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 141-149
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 187-193
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 57-64
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 78-84
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 9-17
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...