Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 131-138
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ 4 NĂM 2017
Liên kết:

Trong giai đoạn phát triển mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ có nhiều điều kiện và nhân tố thuận lợi để phát triển. Phong trào TDTT quần chúng phát triển khá toàn diện từ thành thị đến nông thôn. Ngành TDTT kết hợp với các ban ngành đoàn thể tiến hành tổ chức nhiều hoạt động TDTT phong phú, sôi nổi. Song phong trào TDTT ở diện rộng còn một số mặt hạn chế. Công tác TDTT quần chúng tuy phát triển nhưng chưa toàn diện, chưa thực sự tác động tích cực vào ý thức tự giác tập luyện của mỗi người dân, nhất là ở các vùng nông thôn. Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, kinh phí cho hoạt động TDTT còn thấp. Vì vậy phong trào TDTT TP Cần Thơ tuy có phát triển nhưng còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng trong giai đoạn hiện nay.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...