Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 183-191
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Chemical composition, antioxidant activities of polysacharide extracts from brown seaweed Sargassum microcystum

Từ khóa:

Hoạt tính chống oxy hóa, polysaccharide, Sargassum microcystum

Keywords:

Antioxidant activity, polysaccharide, Sargassum microcystum

 

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate the chemical composition and antioxidant activities of polysaccharides extracted from brown seaweed Sargassum microcystum. Polysaccharides were extracted by three different extraction solvents: hot-water (100 oC), 0.1N HCl, and 90% aqueous ethanol. The results showed that among three extraction solvents, polysaccharide was extracted by 0.1N HCl exhibited higher yield of 40.2 ± 1.8% followed by hot-water (25.0 ± 1.3%) and 90% aqueous ethanol solvent (10.9 ± 0.4%). Crude protein obtained 9.3, 7.7, and 5.6% for treatments of hot-water, 0.1N HCl, and 90% aqueous ethanol, respectively. Total phlorotannins accounted for about 2.7, 6.5, and 2.1 mg/g of the hot-water, 0.1N HCl, and 90% aqueous ethanol treatments, respectively. The DPPHã free radicals scavenging activity, ferrous ion chelating activity, and Fe+3 reducing power of extracts from S. microcystum were increasing with increase of concentration. Judging from these results, it is therefore concluded that the polysaccharide extracts of brown seaweed S. microcystum possessed the good antioxidant activities and could be use in aquaculture.

TO?M TĂ?T

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của hỗn hợp polysaccharide ly trích từ rong mơ S. microcystum. Polysaccharides được trích xuất bởi ba dung môi khai thác khác nhau: nước 100 oC, HCl 0,1N và Ethanol 90%. Kết quả cho thấy khi ly trích bằng dung môi HCl 0,1N thu được hàm lượng polysaccharide cao nhất (40,2 ± 1,8%) kế đến là dung môi nước 100 oC (25,0 ± 1,3%) và Ethanol 90% (10,9 ± 0,4%). Hàm lượng protein ở các nghiệm thức tương đối thấp, đạt giá trị 9,3; 7,7 và 5,6% đối với nghiệm thức nước 100 oC, HCl 0,1 và Ethanol 90% tương ứng. Hàm lượng phlorotannin cao nhất ở nghiệm thức HCl 0,1N (6,5 mg/g) kế đến là nghiệm thức nước 100 oC và Ethanol 90%. Hoạt tính khử gốc oxy hóa DPPHã, hoạt tính tạo phức với Fe+2 và hoạt tính khử Fe+3 gia tăng tỉ lệ thuận với sự gia tăng hàm lượng của polysaccharide. Điều này cho thấy polysaccharide ly trích từ rong mơ S. microsystum có thể sử dụng như một hợp chất giàu hoạt tính chống oxy hóa và có thể nghiên cứu ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản để tăng cường miễn dịch của tôm cá nuôi.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 102-111
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 153-165
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 69-76
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 71-80
Tải về
(2014) Trang: 24
Tạp chí: Aquaculture and Fisheries: A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 42
Tạp chí: Aquaculture and Environment:A focus in the Mekong delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 202
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW Marriot Hotel-Surabaya-Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...