Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2022) Trang: 40-44
Tạp chí: Thông tin Tư liệu

Giáo trình và tài liệu tham khảo (GT&TLTK) môn học dạng điện tử đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo theo học chế tín chỉ của các trường đại học trên thế giới, nhất là xu thế dạy học trực tuyến hiện nay. Ở Việt Nam, việc thu thập và tổ chức nguồn GT&TLTK môn học dạng điện tử là nhu cầu cần thiết và cấp bách của các thư viện đại học, khi các trường đang tham gia kiểm định chất lượng giáo dục đại học nội bộ, kiểm định quốc gia, tiến tới kiểm định theo các tiêu chí của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và các tổ chức kiểm định có uy tín khác trên thế giới. Đây cũng là xu thế chung của ngành thư viện chuyển dần tài liệu truyền thống sang dạng tài nguyên số nhằm mục đích phù hợp với xu thế công nghệ, tiện lợi cho việc trao đổi, chia sẻ nguồn tài nguyên giữa các thư viện, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, khi đại dịch Covid-19, đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội và làm thay đổi hoàn toàn thói quen của các cá nhân, tổ chức,… Trong đó, giáo dục và đào tạo là một trong những ngành chịu tác động không nhỏ từ đại dịch. Trước đây, việc học trên lớp với sự tương tác trực tiếp giữa thầy và trò thì nay đã thay đổi, tất cả các tương tác đã chuyển sang môi trường trực tuyến. Xu thế đào tạo trực tuyến đang là giải pháp tối ưu và được triển khai ở tất cả các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước và để đào tạo trực tuyến thành công thì GT&TLTK môn học dạng điện tử, có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 637-645
Tạp chí: Một số vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hội thảo sau Đại học năm 2019). Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...