Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
32 (2020) Trang: http://www.lrrd.org/lrrd32/5/ntkd32069.html
Tạp chí: Livestock Research for Rural Development
Liên kết:

An experiment was carried out at the experimental farm of Tra Vinh University to evaluate the effects of replacing fish meal by fresh sea fish by-product (FSFB) on growth performance of ducks. Crossbred ducks (Cherry Valey x Pekin) at four weeks of age were arranged in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replicates, with ten birds (balanced for sex) in each experimental unit. The treatments were levels of FSFB replacing fish meal protein at levels of 0, 25, 50, 75 and 100% corresponding to the FSFB0, FSFB25, FSFB50, FSFB75 and FSFB100 treatments. Replacing fish meal with sea fish byproduct led improvements in live weight gain and feed conversion up to the level of 75% replacement of the fish meal on a protein basis. It is suggested that the increased energy content of the sea fish byproduct, due to higher oil content may be compromised by the decreasing ratio of lysine (and other essential amino acids), relative to the increased energy status of the sea fish broduct as compared wiih fish meal. Carcass traits were not affected by the feedimg of sea fish byproduct. It is suggested that diets rich in sea fish byproduct may benefit from increased levels of supplementation with lysine and perhaps other essential amino acids.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...