Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 31/10/2013

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Mechatronic design of uniaxial compressor using for testing mangoes firmness

Từ khóa:

Máy kiểm tra vật liệu, thiết bị kiểm bền nén

Keywords:

Material testing machine, compressive strength tester

ABSTRACT

Uniaxial presser is generally used to characterize the physical properties of materials including constructional materials (soil, concrete), and food (meat, fruits). To design a presser, this research solved two fundamental problems: a mechanical system design with the appropriate transmission mechanism and an accurate control system with data acquisition module. In the mechanical system, a ball-screw structure was used to generate axial motion transmitted from a stepper motor through a gearbox. The microcontroller, displacement sensor, and load cell were implemented to acquire and process data then transmit the data to the graphical user interface (GUI) and to a computer for storage. The design uniaxial presser has met certain required specifications with the accuracy of 48 àm in displacement and 1.95 N in force measurement. The operation stability and reasonable cost of the system showed the feasibility of applying the system in measuring the mango firmness with destructive measurement methods.

TóM TắT

Máy nén đơn trục là thiết bị được dùng phổ biến để tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu tính chất vật lý của vật liệu nói chung, bao gồm trong xây dựng (đất, pê-tông) và các nguyên vật liệu trong ngành thực phẩm (thịt, trái cây). Để thiết kế máy nén, đề tài đi vào giải quyết hai vấn đề cơ bản là thiết kế hệ thống cơ khí với cơ cấu truyền động thích hợp và hệ thống điều khiển, thu thập dữ liệu có độ chính xác cao. Trong phần cơ khí, hệ thống truyền động sử dụng cơ cấu vít me đai ốc bi để tạo chuyển động tịnh tiến dọc trục, nguồn động lực được cung cấp bởi động cơ bước thông qua hộp giảm tốc. Chip vi điều khiển và hệ thống cảm biến chuyển vị, cảm biến lực được dùng để thu thập và xử lý số liệu, sau đó truyền về giao diện người dùng và lưu trữ trên máy tính. Kết quả máy nén đã đạt được những thông số kĩ thuật nhất định, độ chính xác đạt 48 àm đối với đo biến dạng và 1,95 N đối với đo lực. Khả năng làm việc ổn định và giá thành thấp hoàn toàn phù hợp cho việc đo cơ tính trái xoài thông qua phương pháp đo phá hủy.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 26-35
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-68
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 75-82
Tải về
(2016) Trang: 779-784
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016
(2015) Trang: 22
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC, March 16-47, DaNang University of Science and Technology
(2015) Trang: 880-888
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VCCA2015, 28-29 tháng 11 năm 2015, Đại học Thái Nguyên
3VN (2014) Trang: Day 1_Intelligent everything
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Intel Asia Innovation Summit
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 358-363
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 342-350
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 330-336
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ & (VCM-2014)
(2014) Trang: 38
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC March 25-26, Ho Chi Minh University of Technology
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VIETNAM ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
1 (2013) Trang: 56
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2013
1 (2013) Trang: 205
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
22 (2012) Trang: 923
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Mech 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 4th IFAC Symposium on System, Structure and Control, Sept. 15-17, Ancona, Italy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...