Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 75-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/12/2013

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Reviewing theoretical and experimental foundations of the non-destructive analysis of mangoes using slight impact method

Từ khóa:

Phân tích không phá hủy, phương pháp va đập nhẹ

Keywords:

non-destructive analysis, slight impact method

ABSTRACT

Recently, the non-destructive measurement methods for analyzing and evaluating fruits such as using sound, slight impact method, image analysis have gained much interest from the scientific community. Among them, non-destructive fruit analysis using slight impact method showed feasibility and strong progression. This study aims at reviewing, analyzing and evaluating experiments in which slight impact method has been used in order to make a clear and sufficient basis for analyzing the physical properties of mangoes using this method. Experimental results show that the mango firmness could be measured using slight impact method. This sets a pathway for building an automatic mango sorting system to provide information for storage, transportation, and consumption of mangoes.

TóM TắT

Các phương pháp đo lường không phá hủy dùng để phân tích đánh giá trái cây như âm thanh, va đập nhẹ, phân tích hình ảnh được cộng đồng khoa học quan tâm và nghiên cứu trong thời gian gần đây. Trong số đó, phân tích không phá hủy trái cây theo phương pháp va đập nhẹ có tính khả thi và kế thừa cao. Nghiên cứu này nhằm tổng hợp, phân tích, đánh giá các thí nghiệm đã ứng dụng phương pháp va đập nhẹ, từ đó đưa ra cơ sở rõ ràng đầy đủ để phân tích cơ tính xoài bằng phương pháp này. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp va đập nhẹ hoàn toàn có thể dùng để đo độ cứng của trái xoài. Đây là cơ sở cho việc xây dựng một hệ thống phân loại tự động phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho vấn đề tồn trữ, vận chuyển hay tiêu thụ loại trái cây này.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 26-35
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 63-68
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Võ Minh Trí
Tải về
(2016) Trang: 779-784
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 8 về Cơ Điện tử - VCM-2016
(2015) Trang: 22
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC, March 16-47, DaNang University of Science and Technology
(2015) Trang: 880-888
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VCCA2015, 28-29 tháng 11 năm 2015, Đại học Thái Nguyên
3VN (2014) Trang: Day 1_Intelligent everything
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Intel Asia Innovation Summit
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 358-363
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 342-350
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)
ISBN: 978-604-913-306-0. (2014) Trang: 330-336
Tạp chí: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ & (VCM-2014)
(2014) Trang: 38
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VEEC March 25-26, Ho Chi Minh University of Technology
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: VIETNAM ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
1 (2013) Trang: 56
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2013
1 (2013) Trang: 205
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
22 (2012) Trang: 923
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Mech 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: The 4th IFAC Symposium on System, Structure and Control, Sept. 15-17, Ancona, Italy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...