Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
41 (2se1&2se2) (2019) Trang: 229-240
Tạp chí: Tạp chí Sinh học

Nghiên cứu này cung cấp đặc điểm sinh học sinh sản của cá Thòi lòi,Periophthalmodon schlosseri, làm cơ sở cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo chúng. Cá Thòi lòiphân bố vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm cả Bạc Liêu và Sóc Trăng. Kết quả phân tích 1.137 mẫu cá (486 mẫu thu được ở Sóc Trăng từ tháng 1–12/2018 và 651 mẫu cá thu được ở Bạc Liêu từ 10/2018 đến 9/2019) cho thấy tỷ lệ giới tính của loài này tương đương tỷ lệ 1:1. Loài cá này thuộc nhóm cá đẻ nhiều lần quanh năm (11 tháng ở Sóc Trăng và 12 tháng ở Bạc Liêu).Cả cá thòi lòi đực và cái ở Sóc Trăng và Bạc Liêu đều thành thục ở chiều dài hơn 19,0 cm và cá đực dài  hơn cá cái. Sức sinh sản tuyệt đối của cá thòi lòi ở Bạc Liêu (53.402±2.992 trứng/cá cái) cao hơn so với cá ở Sóc Trăng (41.822± 2700 trứng/cá cái) nhưng đường kính trứng tương đương nhau.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...