Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
80(8): (2018) Trang: 1345-1347
Tạp chí: Journal of Veterinary Medical Science

A total of 201 wild geckos from the region of Mekong Delta, Vietnam were collected to determine the viable number and survival period of Salmonella in their feces. Of the 101 samples examined, 24 (23.8%) were Salmonella positive. These 24 geckos excreted Salmonella
in their feces in a range of 1 to 8.6 log CFU/g with a mean of 4.5 ± 3.2 log CFU/g. Among the Salmonella serovars, Salmonella Weltevreden was the most predominant serovar (37.5%). Moreover, Salmonella could survive for 6 weeks in gecko feces at room temperature in Vietnam. These results indicate that the wild gecko seems to play an important role as a reservoir for Salmonella and a source of Salmonella infection in humans in Southeast Asian countries.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...