Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
239 (2018) Trang: 81-87
Tạp chí: KHKT Chăn Nuôi
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ nhiễm E.coli trên đàn vịt ở 3 lứa tuổi, tại tỉnh Trà Vinh từ tháng 10/2016 đến 8/2017 bằng các phương pháp điều tra, chẩn đoán bệnh, lấy mẫu nuôi cấy phân lập, phản ứng ngưng kết trên phiến kính và khuếch tán trên đĩa thạch. Tỷ lệ nhiễm E.coli trên những đàn có triệu chứng và bệnh tích đặc trưng với 46/49 đàn dương tính, chiếm 93,88%. Huyện Tiểu Cần có tỷ lệ bệnh cao nhất (6,02%), Trà Cú có tỷ lệ chết cao nhất (2,24%). Tỷ lệ bệnh và chết cao nhất có ở mùa nắng (4,21 và 2,59%). Tỷ lệ bệnh cao nhất ở vịt 1-3 tháng tuổi (3,68%), vịt Hòa Lan (6,44%), vịt nuôi lấy thịt (5,06%), quy mô đàn 50-200 con (9,24%). Tỷ lệ chết cao nhất ở vịt trên 3 tháng tuổi (1,73%), vịt Cò (2,24%), vịt lấy trứng (1,68%), quy mô trên 5.000 con (3,51%). Kết quả định nhóm huyết thanh cho thấy nhóm O78 chiếm tỷ lệ cao nhất (15,71%), O93 ở mức trung bình (14,29%), O92 và O81 đều là (10,00%) và thấp nhất là O35, O36 đều là 2,86%. Kết quả kháng sinh đồ cho thấy E.coli đề kháng cao nhất là streptomycin chiếm 78,79%, kế đến là trimethoprim/sulfamethoxazole (74,24%), ampicillin (71,97%), tetracycline (60,61%) và đa kháng với 3 loại kháng sinh cao nhất là 12,12% với 16 kiểu hình, phổ biến nhất là Sm-Am-Bt. Đồng thời vi khuẩn E.coli còn nhạy cảm cao với kháng sinh amikacin 98,48% và fosfomycin 74,24%. Tóm lại, bệnh do vi khuẩn E.coli trên vịt tại tỉnh Trà Vinh là phổ biến và đề kháng với nhiều loại kháng sinh.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...