Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 58-62
Tạp chí: Gieo trồng Đa dạng = Thu hoạch An toàn; Trường Đại học Cần Thơ; ngày 11/12/2018
Liên kết:

Khảo nghiệm sản xuất các giống lúa nhằm chọn ra giống chịu mặn tốt nhất để phát triển ở vùng đất “Tôm-Lúa” được dự án SD=HS hỗ trợ thực hiện tại huyện Phước Long, Bạc Liêu vụ mùa 2017. Mẫu đất, nước ruộng và các chỉ tiêu nông học được phân tích và theo dõi suốt giai đoạn thử nghiệm. Kết quả phân tích đất cho thấy đất tại điểm khảo nghiệm thuộc nhóm đất mặn; nước mặt trong ruộng có độ mặn >1‰, và độ mặn trong dịch nước tại độ sâu -10cm cao nhất lúc cấy 3,5‰ và giảm dần khi lúa phát triển đến thu hoạch. Kết quả đánh giá của nông dân và phân tích số liệu, hai giống ND4 và TC7 được chọn với dạng hình cây lúa cứng đẹp, sạch bệnh và năng suất cao hơn đối chứng từ 19-25%. Các giống nầy cần tiếp tục sản xuất thử trên diện rộng để đánh giá và bổ sung nguồn giống cho vùng đất Tôm-Lúa ở Bạc Liêu và ĐBSCL.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...