Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57 (2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xây dựng bản đồ xâm nhập mặn giai đoạn 2015 - 2019 tại tỉnh Bến Tre. Dữ liệu về độ mặn trong nước mặt của 20 trạm đo thuộc Đài KTTV tỉnh Bến Tre được thu thập và sử dụng phương pháp nội suy Kriging để xác định vùng bị ảnh hưởng mặn. Kết quả cho thấy các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, thành phố Bến Tre và một phần của huyện Chợ Lách cũng chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, với nồng độ mặn >1‰. Tuy nhiên, tần suất xâm nhập mặn cũng thay đổi qua các năm. Nghiên cứu cũng xác định được ranh giới ở độ mặn 1‰ tại vùng đã bị ảnh hưởng và vùng đang bị ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở cho các nhà khoa học, nhà quản lý tiến hành nghiên cứu và định hướng sử dụng đất bền vững cho địa phương.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...